Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Rada Rodziców

Numer konta:
 
SKO konto dla Rady Rodziców (SKO(RR))
54 1020 3844 0000 1302 0148 9228