Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Samorząd Uczniowski


ul. Leśna 45

 

 

Członkowie zarządu:

Korszun Kaja

Grzegorczyk Maksymilian 

Plan pracy SU 2017-2018