Szkoła Podstawowa w Okonku

Projekty

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała"

1jpg [630x960]

 

Nasza szkoła bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Piękna Nasza Polska Cała.

Autorem i koordynatorem Projektu jest Ludmiła Fabiszewska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim

Realizacja Projektu zaplanowana jest na pierwszą połowę roku szkolnego 2018/2019 – od 1 września do 31 grudnia (z możliwością kontynuacji w następnych latach).

 

Cele ogólne :

● Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.

● Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

Cele szczegółowe:

● Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.

● Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.

● Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.

● Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.

● Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.

 

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN

 

2jpg [480x407]