Biblioteka szkolna

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy biblioteki

         ul. Leśna 45

Poniedziałek

800-1230, 1240-1340

Wtorek

900-950, 1050-1400

Środa    

800-1330

Czwartek

845-1445

Piątek

800-1130, 1135-1235 

 

 

Dzień tygodnia 

Godziny pracy biblioteki

ul. Niepodległości 23 i 24

Poniedziałek

1200-1400

Wtorek

1200-1500

Środa   

800-1300

Czwartek

1115-1400

Piątek

1100-1400