Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Biblioteka szkolna

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy biblioteki

         ul. Leśna 45

Poniedziałek

800-850, 1000-1500 

Wtorek

800-1150, 1240-1400

Środa    

745-945, 1050-1150, 1240-1400

Czwartek

840-1500

Piątek

745-1340

 

 

Dzień tygodnia 

Godziny pracy biblioteki

ul. Niepodległości 23 i 24

Poniedziałek

745-945

Wtorek

800-1300

Środa   

1000-1400

Czwartek

845-1045

Piątek

1200-1400