Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Biblioteka szkolna

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy biblioteki

         ul. Leśna 45

Poniedziałek

745-1145 

Wtorek

745-1145

Środa    

800-1330

Czwartek

745-1330

Piątek

745-1330

 

 

Dzień tygodnia 

Godziny pracy biblioteki

ul. Niepodległości 23 i 24

Poniedziałek

1200-1400

Wtorek

1200-1500

Środa   

800-1300

Czwartek

1115-1400

Piątek

1100-1400