Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Pedagog szkolny

Godziny pracy pedagoga szkolnego

ul. Leśna 45


Poniedziałek   900-1400Wtorek           900-950 

                     1035-1345 Środa             940-1350 Czwartek        900-1400 Piątek             800-950


 


Godziny pracy pedagoga szkolnego

 ul. Niepodległości 23 i 24

 

 

Poniedziałek   800-840

                        950-1130

                      1250-1420Wtorek           800-1330 Środa             800-940

                      1050-1135-ul. Leśna 45

                     1245-1420Czwartek        800-1120 Piątek             800-1120