Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Bawimy się biegając, skacząc i pływając

rok szkolny 2014/2015

Projekt sportowy dla uczniów kl. II i III „Bawimy się biegając, skacząc, pływając”, to kontynuacja ubiegłorocznego projektu pod tym samym tytułem. Jest on efektem współpracy naszej szkoły i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci- Zarządu Gminnego w Okonku. Fundusze pozyskano w ramach konkursu organizowanego przez Burmistrza Miasta z zakresu „Organizacja aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z Gminy Okonek”.
W zajęciach, które odbywały się od września do 18 grudnia 2014 r. uczestniczyło 30 uczniów kl. II i III. Raz w tygodniu w hali oraz raz w miesiącu na basenie dzieci rozwijały swoje umiejętności i sprawność sportową. W przyjemny i zabawowy sposób wyrabiały nawyk aktywnego spędzania wolnego czasu, jak również uczyły się właściwych postaw społecznych, umiejętności radzenia sobie ze stresem, porażką, sukcesem oraz budowania odpowiednich relacji z rówieśnikami, osobami dorosłymi i samym sobą.
Zajęcia w ramach projektu zakończyły się współzawodnictwem sportowym. Każdy poczuł się wygrany, pokonując swoje słabości. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe statuetki.
Projekt przygotowały i realizowały nauczycielki wychowania fizycznego Danuta Kozińska i Małgorzata Kotwica. Z ramienia TPD projekt koordynowała Małgorzata Kijowiec.

rok szkolny 2013/2014

Rok szkolny 2013/14 został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Rokiem Szkoły w Ruchu”. Szkoła Podstawowa w Okonku wyprzedziła te działania, gdyż już wcześniej została zaplanowana realizacja projektu "Bawimy się biegając, skacząc, pływając". Projekt ten to efekt współpracy szkoły podstawowej i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Gminnego w Okonku. Fundusze na jego realizację zostały pozyskane w ramach konkursu organizowanego przez Gminę Okonek z zakresu "Organizacja aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z Gminy Okonek".

W zajęciach, które trwały od września do 20 grudnia 2012r. uczestniczyło 30 uczniów kl. I i II: 15 dziewczynek i 15 chłopców. Raz w tygodniu w hali oraz raz w miesiącu na basenie dzieci rozwijały swoje umiejętności i sprawność sportową. W prosty, przyjemny, zabawowy sposób wyrabiały nawyk systematycznego udziału w zajęciach sportowych, uczyły się aktywnie spędzać czas.

Projekt "Bawimy się biegając, skacząc, pływając" to również nauczanie właściwych postaw społecznych, zachowań, umiejętności radzenia sobie ze stresem, porażką, sukcesem. Jest budowaniem odpowiednich relacji z rówieśnikami, osobami dorosłymi i samym sobą.

Zakładane cele ujęte w trzech blokach: zajęcia sportowe i kompensacyjno-korekcyjne, mini gry zespołowe, gry i zabawy lekkoatletyczne zostały zrealizowane.

                Zajęcia w ramach projektu zakończyły się trójbojem lekkoatletycznym oraz grami i zabawami ze współzawodnictwem sportowym. Każdy uczestnik projektu poczuł się wygrany pokonując swoje słabości. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe medale i dyplomy oraz słodycze.

               Projekt przygotowali i realizowali nauczyciele wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Okonku: Danuta Kozińska i Zbigniew Kotwica. Z ramienia TPD projekt koordynowała Małgorzata Kijowiec.