Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan


styczeń - kwiecień 2015 r.

  W pierwszym etapie pracy uczniowie przedstawili kandydatów do CDEW. Następnie za pomocą głosowania wyłonili cztery postacie, których kandydatury wysłaliśmy do zatwierdzenia. Po otrzymaniu informacji, że zgłoszone przez nas osoby zostały zaopiniowane pozytywnie przystąpiliśmy do pracy. Rozpoczął się najważniejszy etap – gromadzenie materiałów, dokumentów, zdjęć, przeprowadzanie wywiadów. Na ich podstawie uczniowie pod kierunkiem opiekunów opracowali biogramy, które w marcu zostały wysłane do recenzji.
Uczestnicy projektu wykonali również obowiązkowe zadania dodatkowe – opracowali pytania do gry edukacyjnej. Były to zagadki, krzyżówki, rebusy o zróżnicowanym stopniu trudności. Zostały one umieszczone na platformie, na której dzieci z różnych szkół Wielkopolski brały udział w rozgrywkach i zdobywały punkty. Uczniowie wykonali też prace plastyczne, planszową grę edukacyjną, komiks.

  W tej edycji projektu do CDEW trafią: p. Halina Wasilewska – Marcinkowska, p. Franciszek Jujka, p. Janusz Biskup i p. Władysław Neugebauer.

Wszystkie cztery grupy uczniów opracowujących biogramy ciężko pracowały poświęcając swój wolny czas, w tym również część ferii zimowych. Przeprowadzili w tym czasie wywiady spotykając się z rodzinami i współpracownikami naszych bohaterów, wykonali dokumentację fotograficzną, skanowali dokumenty, dokonali selekcji i korekty zgromadzonych materiałów, umieszczali informacje na platformie.  Szkoda, że w tej trudnej i żmudnej pracy przeszkadzały nam ciągłe awarie platformy i często utrata wprowadzonych na nią informacji.

13 grudnia 2014r.

W tym dniu od godziny 9.00  - 11.30 uczestnicy projektu wykonywali pod okiem rzeźbiarza p. Janusza Biskupa prace z gliny. Choć początki nie były łatwe, a materiał „nieposłuszny” to w efekcie powstały ciekawe prace.

11 grudnia 2014r.

W ramach zajęć projektowych CDEW odbyły się w naszej szkole warsztaty redakcyjne dla uczestników projektu. Prowadzili je nauczyciele p. Elżbieta i Andrzej Miłoszewicz. Warto dodać, że p. Andrzej Miłoszewicz jest od wielu lat opiekunem gazetki szkolnej „Szkolny Donosiciel” wydawanej w Lotyniu.
Zaproszeni goście przeprowadzili zajęcia warsztatowe, które przybliżyły dzieciom sposób przygotowania i przeprowadzenia wywiadu, konstruowanie pytań.

04 grudnia 2014r.

Na zajęciach projektowych CDEW gościliśmy w Szkole Podstawowej w Okonku miejscowego fotografa p. J. Grochowskiego. Omówił rodzaje sprzętu, przybliżył uczestnikom spotkania sposoby fotografowania, kadrowania obrazu, fotografowania portretowego i uwieczniania na zdjęciach dokumentów. Po części teoretycznej uczniowie przystąpili do działań praktycznych.


10 listopada 2014r.

Na stronie http://www.encyklopediawielkopolan.pl/ dostępne są biogramy naszych bohaterów:

Ks. Jana Lisa 

http://www.encyklopediawielkopolan.pl/?biogram=ks-jan-lis

Pana Mirosława Mikietyńskiego

http://www.encyklopediawielkopolan.pl/?biogram=miroslaw-mikietynski

Ks. Jana Rataja

http://www.encyklopediawielkopolan.pl/?biogram=ks-jan-rataj

Pana Czesława Wamke

http://www.encyklopediawielkopolan.pl/?biogram=czeslaw-wamke

 

2 listopada 2014r.

Rozpoczęła się II edycja projektu eSzkoła Wielkopolska Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan (CDEW). W projekcie bierze udział  21 uczniów z klas 4-6. Koordynatorami projektu w tej edycji są  p. E. Lipiec i p. A. Kwaśny. W ciągu czterech miesięcy stworzymy 4 kolejne biogramy ważnych dla naszej społeczności osób i zamieścimy je w Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan na platformie edukacyjnej. W ramach projektu planujemy spotkania z ciekawymi osobami oraz przeprowadzenie zajęć warsztatowych.

 

Alicja Kwaśny i Elżbieta Lipiec


10 października 2014r.

Gala finałowa I edycji

W dniu 10 października 2014r Mszą św. w intencji bohaterów projektu rozpoczęła się Gala Finałowa I edycji Projektu „eSzkoła Wielkopolska Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”. Po ponad półrocznej pracy cztery grupy projektowe stworzyły biogramy postaci: ks. Jana Lisa, p. Mirosława Mikietyńskiego, ks. Jana Rataja i p. Czesława Wamke. Biogramy zostały zamieszczone w Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan (niebawem będą dostępne pod adresem http://www.encyklopediawielkopolan.pl).
Gala była podziękowaniem dla wszystkich, którzy (na kolejnych etapach projektu) pomagali nam w zbieraniu informacji, udostępniali swoje prywatne archiwa, a także poświęcili swój czas, abyśmy mogli skutecznie pracować w grupach projektowych.
Po Mszy św. udaliśmy się do Okoneckiego Centrum Kultury, gdzie wszyscy mogli zobaczyć wystawę i prezentacje multimedialne poświęcone naszym bohaterom, wysłuchać utworów ich autorstwa lub im dedykowanym oraz osobiście dopowiedzieć kilka słów o naszych „znanych – mało znanych” . Uroczystość uświetniona została występem  Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Brzuchowa Góra 208” oraz Klaudii Zuzanny Karaś – naszej absolwentki. Po uczcie duchowej mogliśmy jeszcze spotkać się z naszymi gośćmi przy słodkim poczęstunku (przygotowanym przez mamy uczniów i z wielką pomocą pracowników OCK).
Największą radością dla nas było to, że osoby bliskie naszym bohaterom powiedziały, że „podpisują się pod wszystkim”, co tu zobaczyły i usłyszały.
Wszystkim – za wszystko jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

11 lipca 2014r.
Nasze biogramy zostały wysłane do recenzji.

30 czerwca 2014r.
Dla większości z Was rozpoczęły się wakacje, a my nadal pracujemy. Platforma stanowi dla nas nie lada wyzwanie. Damy radę...

6 maja 2014r. 

Wreszczie ruszyła platforma - trochę inaczej to sobie wyobrażaliśmy... Przed nami najtrudniejszy etap - wprowadzanie i dopracowywanie danych.

23 kwietnia 2014r.

Opracowujemy pytania do gry edukacyjnej - nie jest to łatwe, ponieważ, każde pytanie musi mieć dołączoną podpowiedź w różnych formatach (krzyżówka, zdjęcie, wykreślanka, zadanie matematyczne, itp). Pomysłów jednak nam nie brakuje.

22 kwietnia 2014r.

Na nasze zaproszenie do szkoły przybyli mieszkajacy w Okonku krewni p. Mirosława Mikietyńskiego. Poza wspomnieniami, których jak zwykle było dużo, postanowiliśmy stworzyć dla Pana Prezydenta świateczną e-kartkę. Wszyscy uczestnicy spotkania na przygotowanych przez nas kartkach - jajkach mogli dołączyć do wspólnych życzeń, które po opracowaniu wysłaliśmy p. Mikietyńskiemu w formie prezentacji PPT.

15 kwietnia 2014r. 

Nadal opracowujemy materiały. Skanery się przegrzewają, laptoy zawieszają, ale damy radę... Odbyło się spotkanie z ks. Władysławem Deryngeim, który znał ks. Jana Lisa i był proboszczem ks. Jana Rataja. 

4 kwietnia 2014r.

Odbyły się kolejne spotkania - w Tucholi z rodzeństwem p. Cz. Wamke i w Nadleśnictwie Okonek z jego współpracownikami. Jesteśmy w trakcie opracowywania wywiadu z ks. Janem Ratajem i wspomnień o ks. Janie Lisie. Pan Mirosław Mikietyński odpowiada na nasze pytania. Opracowujemy też pytania do gry edukacyjnej.

13 marca 2014r.

Poszczególne grupy pracują nad swoimi biogramami. Jesteśmy już po pierwszych spotkaniach - wywiadach  z ks. Janem Ratajem i żoną pana Czesława Wamke - panią Izabelą Wamke. Odnaleźliśmy też dalszych krewnych ks. Jana Lisa i pracujemy nad pytaniami do p. Mirosława Mikietyńskiego. Powstają również ciekawe prace plastyczne. 

27 lutego 2014.

Rozpoczęły się zajęcia w poszczególnych grupach - jedni jescze wyszukują informacje, inni planują swoje prace, telefony też rozgrzane do czerwoności - umawiamy spotkania, rozmawiamy i oczywiście działamy plastycznie.

24 lutego 2014r.

Otrzymaliśmy informację, że osoby zgłoszone przez nasze grupy zostały zakwalifikowane do projektu. Możemy publicznie ogłosić, że w tej edycji projektu do CDEW trafią: ks. Jan Lis, p. Mirosław Mikietyński, ks. Jan Rataj i p. Czesław Wamke.

20 lutego 2014r.

Dziś gościliśmy w Urzędzie Stanu Cywilnego i Radzie Miejskiej w Okonku. Moglismy zajrzeć do ksiąg, w których zapisywane są informacje na temat osób urodzonych i zmarłych w Okonku, a także do ksiąg meldunkowych. Dowiedzieliśmy się ile osób obecnie zamieszkuje miejscowości należące do naszej gminy, jakie informacje i jak długo są przechowywane na miejscu oraz zobaczyliśmy jak wyglada archiwum rady miejskiej. Mogliśmy również poczuć się jak członkowie rady miejskiej zasiadając w sali obrad. Bardzo dziękujemy pani Aleksandrze Antoniak za zorganizowanie całego spotkania, a także paniom, które nas gościły: p. Bronisława Ćwikła, p. Halina Kubalak i p. Krystyna Kamińska.

Cały czas przeszukujemy Internet i róznego rodzaju domowe archiwa w poszukiwaniu informacji i zdjęć dotyczących naszych postaci.

10 i 11 lutego 2014r. 

Większość z Was rozkoszuje się feryjnym leniuchowaniem, a my postanowiliśmy przeszukać archiwa parafialne. Na zaproszenie ks. proboszcza - Jana Rataja, gościliśmy w kancelarii naszej parafii. Okonecka parafia (w ujęciu historycznym) jest bardzo młoda - powstała po II wojnie światowej, więc najstarsze księgi, które mogliśmy zobaczyć pochodzą z roku 1945 - dla niektórych to i tak "prehistoria". Mogliśmy zobaczyć bardzo stare księgi metrykalne, w których zapisane są dane osób przyjmujących chrzest, ich rodziców i chrzestnych. W księgach zmarłych ksiądz proboszcz zwrócił nam uwagę na bardzo ciekawe informacje dotyczące chorób, które 60-70 lat temu powodowały tak wiele zgonów (również wśród dzieci) - dzisiaj wydaje się to niewyobrażalne, że np. zwykłe przeziębienie, mogło być przyczyną śmierci naszych ówczesnych rówieśników. Tak więc, przy okazji mogliśmy zobaczyć jak rozwój cywilizacji (a w tym przypadku medycyny) ma ogromny wpływ na życie kolejnych pokoleń. To była bardzo ciekawa lekcja historii - serdecznie dziękujemy ks. Janowi Ratajowi, że moliśmy w niej uczestniczyć.

Kolejny dzień upłynął nam na działaniach informatyczno-plastycznych. Wyszukiwaliśmy informacje i zdjęcia w Internecie, następnie każda grupa wymyślała historyjkę obrazkową dla swojego bohatera - pod ogólnym hasłem przewodnim. Na podstawie już znanych nam informacji tworzyliśmy prace o naszych kandydatach. Na pewno kiedyś je zobaczycie...

30 stycznia 2014r.

Po przepięknych i jakże różnorodnych prezentacjach naszych kolegów i koleżanek o kandydatach do CDEW - nadeszła jedna z najtrudniejszych chwil całego projektu. Przystapiliśmy do głosowania. Każdy z nas miał do wykorzystania 4 głosy... Nasi kandydaci zostali wybrani. Czekamy teraz na potwierdzenie i działamy! Nazwiska poznacie dopiero w lutym - po weryfikacji przez organizatorów. 

23 stycznia 2014r.

Dziś to się działo! Na zajęcia zaprosiliśmy gości. To osoby, które o naszej gminie i mieszkających tu ludziach wiedzą prawie wszystko. Nie wszyscy mogli przybyć, gdyż pora była dość wczesna, ale i tak sporo się dowiedzieliśmy. Okazało się, że tak niewiele wiemy o historii naszej "małej ojczyzny". Możemy się pochwalić tyloma autorytetami w różnych dziedzinach życia - tymi błyszczącymi (z pierwszych stron gazet) i tymi mniej widocznymi, jednak tak ważnymi bohaterami naszej gminy. Okazało się również, że wcale nie będzie nam łatwo wybrać na początku tylko cztery postaci. 

16 stycznia 2014r.

Rozpoczęły się zajęcia projektowe. Na początku uczniowie zostali przydzieleni do grup i zapoznani z metodą projektu. Następnie już w grupach poszukiwali narzędzi, którymi bedą się posługiwać i żródeł, dzięki którym będą zdobywać potrzebne informacje. Powstały też wzorcowe mapy mentalne, na podstawie których będą je systematyzować. Pierwsze zadanie domowe - pierwsze przeszukiwania źródeł. 

20 grudnia 2013r.

Zakończyła się rekrutacja uczniów do I edycji projektu eSzkoła Wielkopolska Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan. Pani dyrektor Małgorzata Lewandowska - Apryas i nauczyciele - koordynatorzy (p. Katarzyna Pastusiak i p. Edyta Soliwoda) zostali już odpowiednio przeszkoleni. Od 1 stycznia 2014 roku 22 uczniów z naszej szkoły rozpocznie pracę w projekcie. Już teraz zostali przydzieleni do czterech grup, których zadaniem będzie opracowanie biogramów ważnych postaci pochodzących lub działających na terenie naszej gminy.

Wiecej informacji o projekcie na stronie:

http://www.projekt.cdew.pl

Katarzyna Pastusiak i Edyta Soliwoda