Szkoła Podstawowa w Okonku
Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Informacja o skladce na Radę Rodziców

INFORMACJA

    Prosimy o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców w sekretariacie szkoły lub na konto dla Rady Rodziców (SKO(RR))

54 1020 3844 0000 1302 0148 9228


Składka od rodziny w wysokości 30,00 zł.
WAŻNE
Klasy, które dokonają 100% wpłat do 31 marca 2020 r. otrzymają zwrot w kwocie 250 zł.