Szkoła Podstawowa w Okonku
Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Terminy konsultacji w roku szkolnym 2018-2019

Terminy indywidualnych konsultacji dla rodziców: 

03 października 2018 r.

05 grudnia 2018 r.

06 lutego 2019 r.

06 marca 2019 r.

03 kwietnia 2019 r.

 

Konsultacje trwają od 16.00 do 17.00.