Szkoła Podstawowa w Okonku
Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Informacje na temat wpłat za zupy

Opłaty za zupy za dany miesiąc do dnia 25 poprzedniego miesiąca.

 
Konto:

Spółdzielnia Socjalna „Gryf” w Okonku:

44 8941 1016 0055 6321 2000 0010 SBL Złotów/ Oddział Okonek.

 

Dowody wpłaty prosimy okazywać w świetlicy szkolnej.

 

nr tel. do Spółdzielni "Gryf" w Okonku - 516 088 863

Uwaga!

W przypadku nieobecności ucznia na obiadach proszę o zgłoszenie na piśmie przewidywanej  ilości dni, w których dziecko nie będzie korzystało z płatnego dożywiania.

            Zwrot nadpłaty zostanie odliczony od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności.

Zgłoszenie należy przedłożyć w sekretariacie szkoły lub świetlicy szkolnej.

            Druk zgłoszenia do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

 

 

Zgłoszenie nieobecności