Szkoła Podstawowa w Okonku
Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

O SKW

    W roku szkolnym 2016/17 Szkoła Podstawowa w Okonku przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu „Szkolny klub wolontariatu”. Celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Szkoły przystępujące do konkursu przyjęły na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od 1do 10. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu „Szkolny klub wolontariatu” jest uzyskanie, co najmniej 80% punktów za wykonanie 8 z 11 zadań.

Wolontariusze SKW wraz z opiekunem - p. Katarzyną Pastusiak ustalili już plan działania na najbliższy rok szkolny, zapoznali się z dokumentacja formalną - regulaminem i kodeksem etyki, a także uczestniczyli już w pierwszych akcjach.

 

Wszystkie działania SKW przy Szkole Podstawowej w Okonku na stronie
 

Więcej informacji o konkursie na stronie http://wolontariatwszkole.pl/

 

  Regulamin SKW Okonek

  Kodeks etyki wolontariusza