Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego 2020/2021
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego: Wiktoria Pluchrat
Zastępca przewodniczącej: Julia Kusiak
Sekretarz: Oliwia Czajka
Opiekun: Magdalena Paluch