Szkoła Podstawowa w Okonku
Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Samorząd Uczniowski

SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

PRZEWODNICZĄCA:                                  

 Gabriela Kuchta

 

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEJ:      

1. Damian Fornal

2. Jan Balicki

3. Radosław Kozłowski 

                                              

SEKRETARZ:          

Szymon Ryta

 

                                       

                                       Opiekun SU: Magdalena Paluch

                 Plan pracy SU 2017-2018