Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego 2020/2021
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego: Wiktoria Pluchrat
Zastępca przewodniczącej: Julia Kusiak
Sekretarz: Oliwia Czajka
Opiekun: Magdalena Paluch