Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Samorząd Uczniowski

SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

PRZEWODNICZĄCA:                                  

 Julianna Trębska

 

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEJ:      

1. Gabriela Kuchta

2. Hanna Kochanowska

3. Julia Kusiak 

                                              

SEKRETARZ:          

Zofia Gawlik-Łataś

 

SKARBNIK:    

Wiktoria Bodzyńska

 

 

 

                                          Opiekunowie SU: Wioleta Czeszczewik

                                                                        Ireneusz Jagiełka  Plan pracy SU 2017-2018