Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Skład Rady Rodziców przy SP w Okonku

Skład Rady Rodziców przy SP w Okonku 2019-2020

 

 

Prezydium:

Przewodnicząca Rady - Emilia Kotlęga-Olczak

Zastępca Przewodniczącej Rady - Izabela Padło

Skarbnik Rady - Radosław Mariasik