Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Skład Rady Rodziców przy SP w Okonku

Skład Rady Rodziców przy SP w Okonku 2018-2019

 

 

Prezydium:

Przewodnicząca Rady - Emilia Kotlęga-Olczak

Zastępca Przewodniczącej Rady - Iwona Pluchrat

Sekretarz Rady - Ewelina Zdunek

Skarbnik Rady - Bożena Skoczylas

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca Komisji - Beata Srebr

Zastępca Przewodniczącej Komisji - Dorota Wieczorek

Członek Komisj - Marzena Kozieł

 

Komisja Skrutacyjna:

Artur Tomczyk

Magdalena Koczela Walczak

Magdalena Szkarłat