Projekt edukacyjny „Wiedza i umiejętności kluczem do kariery w gminie Okonek”

Gmina Okonek w ramach projektu „Wiedza i umiejętności kluczem do kariery” pozyskała grant w wysokości 90 574,78 zł na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych.

Projekt edukacyjny, realizowany w gminie Okonek umożliwia uczniom szkół podstawowych położonych na terenie gminy poszerzanie wiedzy z zakresu zainteresowań przedmiotowych, kompetencji językowych oraz uzdolnień indywidualnych. Co więcej, uczniowie mają również możliwość skorzystania z zajęć dydaktycznych, które uzupełniają braki edukacyjne uczniów, nadrabiają zaległości oraz motywują do dalszych postępów w nauce. W ramach projektu dzieci korzystają również z zajęć terapeutycznych, gdzie ćwiczona jest ich zdolność ruchowa oraz manualna.

Dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu, Szkoła Podstawowa w Okonku miała możliwość wyposażyć 5 pracowni przedmiotowych oraz salę terapeutyczną. Szkolne pracownie : chemiczna, biologiczna , matematyczna, przyrodnicza oraz pracownie fizyki i geografii zostały uzupełnione między innymi o sprzęty takie jak dwa komputery przenośne, mikroskopy , szkielet człowieka, dygestorium chemiczne, odczynniki chemiczne sprzęt ochronny: gogle, fartuchy oraz rękawiczki. Duże liczydła, bryły matematyczne oraz mapy geograficzne ,globusy, barometry , termometry, nawigacja GPS oraz wiele innych pomocy dydaktycznych, które podwyższają jakość nauki dostępne są dla uczniów, dzięki dofinansowaniu projektowemu.

Pracownia terapeutyczna uzupełniona została w drabinki rehabilitacyjne, maty sensoryczne, sortery edukacyjne oraz maty terapeutyczno-edukacyjne. Dodatkowo, zakupione zostały interaktywne programy edukacyjne umożliwiające nauczycielom prowadzącym zajęcia korzystanie z innowacyjnych rozwiązań w czasie terapii.

 

Projekt edukacyjny „Wiedza i umiejętności kluczem do kariery w gminie Okonek”