Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Galeria

Poseł Stanisław Chmielewski w SP w Okonku

Zdjęcia wykonał Hubert Nowak.

Ilość zdjęć: 10