Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Galeria

Dzień formacyjny Szkolnych Kół Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Ilość zdjęć: 24