Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Kadra

Andrzej Zawiliński

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

dyrektor Szkoły Podstawowej w Okonku

Nina Włodarczyk

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Okonku

Leszek Zdunek

Funkcja: Nauczyciel

Mirosław Adamczyk

Funkcja: Pedagog, Nauczyciel, Wychowawca

Katarzyna Balicka

Funkcja: Nauczyciel

Beata Bartosik

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Bronisław Błaszczyk

Funkcja: Nauczyciel

Wioleta Czeszczewik

Funkcja: Nauczyciel

Karolina Horyń-Maciaszek

Funkcja: Nauczyciel

terapeuta behawioralny

Michał Iwańczyk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Ireneusz Jagiełka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Jadwiga Jakiel-Czyżewska

Funkcja: Nauczyciel

Grażyna Jarysz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Małgorzata Jędrzejczak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Małgorzata Kijowiec

Funkcja: Nauczyciel

Ewa Kopciowska-Barłóg

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Małgorzata Kotwica

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Zbigniew Kotwica

Funkcja: Nauczyciel

Danuta Kozińska

Funkcja: Nauczyciel

Jacek Koziński

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Alicja Kwaśny

Funkcja: Bibliotekarz, Wychowawca, Nauczyciel

Jadwiga Kwiatkowska

Funkcja: Wychowawca

Małgorzata Lewandowska-Apryas

Funkcja: Nauczyciel

Danuta Liszewska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Monika Maciejewska-Prinz

Funkcja: Nauczyciel

Danuta Matuszczak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Elżbieta Miłoszewicz

Funkcja: Nauczyciel

Karolina Mudło-Głagolska

Funkcja: Psycholog

Stanisława Neugebauer

Funkcja: Nauczyciel

Magdalena Paluch

Funkcja: Nauczyciel

Anna Pielak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Bogumiła Pierańska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Robert Prinz

Funkcja: Nauczyciel

Mirosław Przybyłek

Funkcja: Nauczyciel

Marek Riebandt

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Alicja Sadowska

Funkcja: Logopeda, Nauczyciel, Wychowawca

Mirosława Sielicka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Maria Suzga

Funkcja: Wychowawca

Waldemar Suzga

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Marta Trębska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Bogusława Wentowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Jan Węglowski

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Monika Worona

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Danuta Woszczek

Funkcja: Bibliotekarz

Natalia Wrzeszcz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Violetta Wymysłowska

Funkcja: Wychowawca, Logopeda, Nauczyciel

Mariola Zaleska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Małgorzata Zawilińska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca