Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Kadra

Andrzej Zawiliński

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: Edukacja dla bezpieczeństwa, Wychowanie fizyczne dz., Wychowanie fizyczne ch., Doradztwo zawodowe

dyrektor Szkoły Podstawowej w Okonku