Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Kadra

Nina Włodarczyk

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: Język polski, Doradztwo zawodowe

p. o. Dyrektor szkoły