Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Kadra

Mariola Kanecka

Funkcje: Nauczyciel, Pedagog

Przedmioty: Wychowanie do życia w rodzinie

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Okonku
13:35 - 14:20 Wychowanie do życia w rodzinie 106 VIa

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Okonku
13:35 - 14:20 Wychowanie do życia w rodzinie 106 VI b

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Okonku
13:35 - 14:20 Wychowanie do życia w rodzinie 106 Vc