Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Kadra

Jadwiga Kwiatkowska

Funkcje: Wychowawca

Przedmioty: Zajęcia z wychowawcą

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Okonku
08:55 - 09:40 Zajęcia z wychowawcą g.20 VIII a