Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Kadra

Małgorzata Kijowiec

Funkcje: Dyrekcja

wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Okonku