Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Kadra

Katarzyna Balicka

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Język angielski, Język angielski dz., Język angielski ch.

urlop rodzicielski