Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Kadra

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Okonku
09:50 - 10:35 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa III b gim
09:50 - 10:35 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa III a gim
10:50 - 11:35 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa III b gim
10:50 - 11:35 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa III a gim
12:45 - 13:30 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa VIc
12:45 - 13:30 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa VIa
13:35 - 14:20 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa VIc
13:35 - 14:20 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa VIa

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Okonku
08:00 - 08:45 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa IVc
08:55 - 09:40 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa IVc
11:50 - 12:35 Wychowanie fizyczne dz. hala sportowa VI b
12:45 - 13:30 Wychowanie fizyczne dz. hala sportowa VI b

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Okonku
08:00 - 08:45 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa III b gim
08:00 - 08:45 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa III a gim
08:55 - 09:40 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa III b gim
08:55 - 09:40 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa III a gim
10:50 - 11:35 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa VIc
10:50 - 11:35 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa VIa
11:50 - 12:35 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa VIc
11:50 - 12:35 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa VIa

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Okonku
08:00 - 08:45 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa IVc
08:55 - 09:40 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa IVc
09:50 - 10:35 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa VII b
10:50 - 11:35 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa VII b
13:35 - 14:20 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa II a gim
13:35 - 14:20 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa IIb gim
14:25 - 15:10 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa IIb gim
14:25 - 15:10 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa II a gim

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Okonku
08:55 - 09:40 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa VII b
09:50 - 10:35 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa VII b
10:50 - 11:35 Wychowanie fizyczne dz. hala sportowa VI b
11:50 - 12:35 Wychowanie fizyczne dz. hala sportowa VI b
13:35 - 14:20 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa II a gim
13:35 - 14:20 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa IIb gim
14:25 - 15:10 Wychowanie fizyczne ch. hala sportowa II a gim