Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Kadra

Alicja Sadowska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca, Logopeda

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Okonku
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 17 Ia
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 17 Ia
10:50 - 11:35 Edukacja wczesnoszkolna 17 Ia

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Okonku
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 17 Ia
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 17 Ia
10:50 - 11:35 Edukacja wczesnoszkolna 17 Ia

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Okonku
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna 17 Ia
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 17 Ia
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 17 Ia

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Okonku
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 17 Ia
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 17 Ia
10:50 - 11:35 Edukacja wczesnoszkolna 17 Ia

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Okonku
08:50 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 17 Ia
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 17 Ia
10:50 - 11:35 Edukacja wczesnoszkolna 17 Ia