Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Kadra

Edyta Soliwoda

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Historia, Plastyka, Zajęcia z wychowawcą

urlop