Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Kadra

Anna Pielak

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Muzyka, Plastyka, Zajęcia techniczne, Zajęcia z wychowawcą, Technika

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Okonku
08:55 - 09:40 Muzyka 206 IVb
09:50 - 10:35 Muzyka 206 IVc
10:50 - 11:35 Muzyka g.6 VII b
11:50 - 12:35 Zajęcia techniczne 206 V b
12:45 - 13:30 Zajęcia techniczne 206 VI b

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Okonku
11:50 - 12:35 Muzyka 206 VIc
12:45 - 13:30 Muzyka 206 Va

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Okonku
08:00 - 08:45 Muzyka g.6 VII a
08:55 - 09:40 Zajęcia techniczne 206 Va
09:50 - 10:35 Zajęcia techniczne 206 VIa
10:50 - 11:35 Technika 206 IVa

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Okonku
08:00 - 08:45 Muzyka 206 VIa
08:55 - 09:40 Zajęcia techniczne 206 VIc
09:50 - 10:35 Zajęcia z wychowawcą 206 Va
10:50 - 11:35 Technika 206 IVb

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Okonku
08:00 - 08:45 Muzyka 206 VI b
09:50 - 10:35 Muzyka 206 IVa
11:50 - 12:35 Technika 206 IVc
12:45 - 13:30 Muzyka 206 V b