Szkoła Podstawowa w Okonku
Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Kadra

Violetta Wymysłowska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca, Logopeda

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna