Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Kadra

Violetta Wymysłowska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca, Logopeda

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Okonku
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna 20 IIb
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 20 IIb
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 20 IIb
10:50 - 11:35 Edukacja wczesnoszkolna 20 IIb
11:50 - 12:35 Edukacja wczesnoszkolna 20 IIb

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Okonku
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna 20 IIb
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 20 IIb
10:50 - 11:35 Edukacja wczesnoszkolna 20 IIb

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Okonku
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 20 IIb
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 20 IIb
10:50 - 11:35 Edukacja wczesnoszkolna 20 IIb
11:50 - 12:35 Edukacja wczesnoszkolna 20 IIb

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Okonku
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna 20 IIb
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 20 IIb
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 20 IIb
10:50 - 11:35 Edukacja wczesnoszkolna 20 IIb

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa w Okonku
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 20 IIb
10:50 - 11:35 Edukacja wczesnoszkolna 20 IIb