Szkoła Podstawowa w Okonku
Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Kadra

Mariola Zaleska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Plastyka, Edukacja wczesnoszkolna