Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Kadra

Bogusława Wentowska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Religia, Zajęcia z wychowawcą