Szkoła Podstawowa w Okonku
Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Szkoła Podstawowa w Okonku - Klasa IIIc

Wychowawca

Mariola Zaleska

Moja klasa

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna 16 Mariola Zaleska
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 16 Mariola Zaleska
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 16 Mariola Zaleska
10:50 - 11:35 Język angielski 10 językowa Wioleta Czeszczewik
11:50 - 12:35 Religia 16 Bogusława Wentowska

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna 16 Mariola Zaleska
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 16 Mariola Zaleska
09:50 - 10:35 Język angielski 10 językowa Wioleta Czeszczewik
10:50 - 11:35 Edukacja wczesnoszkolna 16 Mariola Zaleska
11:50 - 12:35 Edukacja wczesnoszkolna 16 Mariola Zaleska

Środa

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna 16 Mariola Zaleska
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 16 Mariola Zaleska
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 16 Mariola Zaleska
10:50 - 11:35 Edukacja wczesnoszkolna 16 Mariola Zaleska

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Religia 16 Bogusława Wentowska
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 16 Mariola Zaleska
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 16 Mariola Zaleska
10:50 - 11:35 Edukacja wczesnoszkolna 16 Mariola Zaleska

Piątek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna 16 Mariola Zaleska
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 16 Mariola Zaleska
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 16 Mariola Zaleska
10:50 - 11:35 Edukacja wczesnoszkolna 16 Mariola Zaleska
11:50 - 12:35 Edukacja wczesnoszkolna 16 Mariola Zaleska