Szkoła Podstawowa w Okonku
Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Szkoła Podstawowa w Okonku - Klasa IIIc

Wychowawca

Mariola Zaleska

Moja klasa

Wybierz wersję planu lekcji do druku