Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Szkoła Podstawowa w Okonku - Klasa IIId

Wychowawca

Alicja Kwaśny

Moja klasa

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna 14 Alicja Kwaśny
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 14 Alicja Kwaśny
09:50 - 10:35 Język angielski 14 Wioleta Czeszczewik
10:50 - 11:35 Edukacja wczesnoszkolna 14 Alicja Kwaśny
11:50 - 12:35 Religia 14 Bogusława Wentowska

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna 14 Alicja Kwaśny
08:55 - 09:40 Język angielski 14 Wioleta Czeszczewik
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 14 Alicja Kwaśny
10:50 - 11:35 Edukacja wczesnoszkolna 14 Alicja Kwaśny
11:50 - 12:35 Edukacja wczesnoszkolna 14 Alicja Kwaśny

Środa

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna 14 Alicja Kwaśny
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 14 Alicja Kwaśny
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 14 Alicja Kwaśny
10:50 - 11:35 Religia 14 Bogusława Wentowska
11:50 - 12:35 Edukacja wczesnoszkolna 14 Alicja Kwaśny

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna 14 Alicja Kwaśny
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 14 Alicja Kwaśny
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 14 Alicja Kwaśny
10:50 - 11:35 Edukacja wczesnoszkolna 14 Alicja Kwaśny

Piątek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna 14 Alicja Kwaśny
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 14 Alicja Kwaśny
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 14 Alicja Kwaśny
10:50 - 11:35 Edukacja wczesnoszkolna 14 Alicja Kwaśny