Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Szkoła Podstawowa w Okonku - Klasa IVb

Moja klasa

Andrzej Zawiliński

Przedmioty: Wychowanie fizyczne dz.

dyrektor Szkoły Podstawowej w Okonku

Beata Bartosik

Przedmioty: Wychowanie do życia w rodzinie

Zwolnienie lekarskie

Alicja Kwaśny

Przedmioty: Plastyka

Anna Pielak

Przedmioty: Muzyka, Technika