Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Szkoła Podstawowa w Okonku - Klasa IVc

Wychowawca

Katarzyna Pastusiak

Moja klasa

Beata Bartosik

Przedmioty: Wychowanie do życia w rodzinie

Zwolnienie lekarskie

Anna Pielak

Przedmioty: Muzyka, Technika