Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Szkoła Podstawowa w Okonku - Klasa IVc

Wychowawca

Danuta Liszewska

Moja klasa

Andrzej Zawiliński

Przedmioty: Wychowanie fizyczne dz.

dyrektor Szkoły Podstawowej w Okonku

Anna Pielak

Przedmioty: Muzyka