Szkoła Podstawowa w Okonku
Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Szkoła Podstawowa w Okonku - Klasa Va

Wychowawca

Anna Pielak

Moja klasa

Waldemar Suzga

Przedmioty: Przyroda

Natalia Wujek

Przedmioty: Język angielski ch.

zwolnienie lekarskie