Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Szkoła Podstawowa w Okonku - Klasa Va

Moja klasa

Anna Pielak

Przedmioty: Muzyka, Technika

Jan Węglowski

Przedmioty: Historia