Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Szkoła Podstawowa w Okonku - Klasa VIa

Wychowawca

Andrzej Zawiliński

Moja klasa

Andrzej Zawiliński

Przedmioty: Zajęcia z wychowawcą

dyrektor Szkoły Podstawowej w Okonku

Beata Bartosik

Przedmioty: Wychowanie do życia w rodzinie

Zwolnienie lekarskie

Alicja Kwaśny

Przedmioty: Plastyka

Jan Węglowski

Przedmioty: Historia