Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Szkoła Podstawowa w Okonku - Klasa VI b

Moja klasa

Beata Bartosik

Przedmioty: Wychowanie do życia w rodzinie

Zwolnienie lekarskie

Waldemar Suzga

Przedmioty: Przyroda

Jan Węglowski

Przedmioty: Historia