Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Szkoła Podstawowa w Okonku - Klasa VII a

Wychowawca

Waldemar Suzga

Moja klasa

Beata Bartosik

Przedmioty: Chemia

Zwolnienie lekarskie

Alicja Kwaśny

Przedmioty: Plastyka

Anna Pielak

Przedmioty: Muzyka