Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Szkoła Podstawowa w Okonku - Klasa VII a

Wychowawca

Michał Iwańczyk

Moja klasa

Andrzej Zawiliński

Przedmioty: Wychowanie fizyczne ch.

dyrektor Szkoły Podstawowej w Okonku

Beata Bartosik

Przedmioty: Chemia

Zwolnienie lekarskie

Anna Pielak

Przedmioty: Muzyka

Jan Węglowski

Przedmioty: Historia