Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Szkoła Podstawowa w Okonku - Klasa VII b

Wychowawca

Danuta Matuszczak

Moja klasa

Nina Włodarczyk

Przedmioty: Język polski

wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Okonku

Beata Bartosik

Przedmioty: Chemia

Zwolnienie lekarskie

Anna Pielak

Przedmioty: Muzyka