Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Szkoła Podstawowa w Okonku - Klasa VII b

Wychowawca

Danuta Matuszczak

Moja klasa

Małgorzata Kijowiec

Przedmioty: Doradztwo zawodowe

wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Okonku

Nina Włodarczyk

Przedmioty: Język polski

wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Okonku

Anna Pielak

Przedmioty: Muzyka