Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Szkoła Podstawowa w Okonku - Klasa III a gim

Wychowawca

Marta Trębska

Moja klasa

Andrzej Zawiliński

Przedmioty: Edukacja dla bezpieczeństwa

dyrektor Szkoły Podstawowej w Okonku

Nina Włodarczyk

Przedmioty: Język polski

wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Okonku

Beata Bartosik

Przedmioty: Wychowanie do życia w rodzinie, Chemia

Zwolnienie lekarskie