Szkoła Podstawowa w Okonku
http://spokonek.pl

23 października 2019 17:54 | Aktualności

"Z MATEMATYKĄ NA TY!" - Konkurs na najciekawszą grę matematyczną

 

Wymyśl, wykonaj i przynieś, a może właśnie TY okażesz się NAJLEPSZY!


Cele konkursu:

 

Główne założenia:

  1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas I-III i IV-VIII.
  2. Konkurs polega na opracowaniu i wykonaniu gry matematycznej (domina, puzzle, gry planszowe, karty itp.).
  3. Gra może dotyczyć dowolnego działu matematyki.
  4. Gra powinna być wykonana w formie płaskiej, wygodnej do przechowywania, bez użycia materiałów sypkich.
  5. Do gry musi być dołączona instrukcja oraz wszystkie niezbędne elementy (kostki, pionki, pytania, karta odpowiedzi itp.).
  6. Kryteria oceniania: poprawność matematyczna, atrakcyjność gry oraz estetyka wykonania.
  7. Prace można wykonać indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych.
  8. Każda praca musi być opatrzona w metryczkę (imię, nazwisko, klasa).
  9. Grę należy przynieść do 29 listopada 2019 r. i oddać pani Magdalenie Paluch lub uczennicom: Wiktorii Pluchrat, Julii Kusiak.
  10. Najciekawsze gry zostaną nagrodzone oceną celującą z matematyki oraz ... NIESPODZIANKĄ!!!

* Prace konkursowe pozostają własnością szkoły.

 

                                                                              

                                                                                 ZAPRASZAMY!

                                                                           Samorząd Uczniowski