Szkoła Podstawowa w Okonku
http://spokonek.pl

01 września 2020 15:35 | Aktualności

Ubezpieczenie dzieci 2020/21

Link do Ubezpieczenia szkolnego dzieci Aviva 2020/21:

https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=C55E5090419993BBD1B13B480992D4E4B644924D

Elżbieta Barańska

Ubezpieczenia - Inwestycje - Emerytury

tel. kom.: +48 501 096 723
baranska.elzbieta@aviva.com.pl
www.aviva.com.pl/ebaranska