Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Aktualności

25 stycznia 2018 16:31 | Aktualności

Sprawozdanie z „Naukowych podchodów profilaktycznych”.

   W dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 1500  w Szkole Podstawowej w Okonku odbyła się zabawa edukacyjno – profilaktyczna pod nazwą „Naukowe podchody profilaktyczne”, której celem było upowszechnienie i pogłębienie wiedzy na temat profilaktyki uzależnień oraz uświadomienie zagrożeń dla życia i zdrowia wynikających z nałogów. Do udziału zaproszono po dwa sześcioosobowe zespoły reprezentujące szkoły podstawowe z terenu gminy Okonek.

   Po przywitaniu gości, zgodnie z programem imprezy, głos zabrał przedstawiciel Policji – pan Maciej Kochanowski, który w swojej prelekcji wskazał na wszelkie zagrożenia będące skutkiem nadużywania środków uzależniających i ich wpływie na przede wszystkim młodych ludzi. W swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na uzależnienie od gier komputerowych i fonoholizm, czyli uzależnienie od telefonu.

   Prelekcja dała wiedzę, którą uczestnicy mogli wykorzystać w drugiej części zabawy polegającej na odnalezieniu, zgodnie z przygotowanymi mapami dla poszczególnych drużyn, miejsc, gdzie ukryte były zadania do wykonania, między innymi wykreślanki, krzyżówki i diagramy.

   Na zakończenie spotkania, kiedy jurorzy sprawdzali poprawność wykonanych zadań, uczestnicy podchodów wykonywali prace plastyczne oraz układali hasła promujące zdrowy styl życia i przestrzegające przed uzależnieniami. Prace podsumowujące spotkanie można podziwiać w holu szkoły i zastanowić się nad swoim postępowaniem.

Zabawa profilaktyczna była dobrym sposobem na kształtowanie postaw asertywnych i promowanie zdrowego stylu życia.

Wszyscy uczestnicy podchodów otrzymali pamiątkowe upominki, bo wszyscy byli zwycięzcami.

   Imprezę zorganizowano we współpracy z Miejsko – Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Okonku, która sfinansowała poczęstunek oraz upominki.  Odpowiedzialnymi za jej przygotowanie i przeprowadzenie były panie J. Jakiel Czyżewska, M. Kotwica i N. Wrzeszcz.

Przeczytano: 118 razy. Wydrukuj|Do góry

Gminne podchody profilaktyczno-naukowe.