Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Aktualności

12 listopada 2018 16:43 | Aktualności

KONKURS FOTOGRAFICZNY - „OKONEK W OBIEKTYWIE EKOLOGA”


REGULAMIN

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKONKU

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

„OKONEK W OBIEKTYWIE EKOLOGA”

 

       1.     Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Okonku i Nadleśnictwo Okonek. Koordynatorzy  konkursu: Pani Beata Bartosik i Pani Mirosława Sielicka.

 

       2.      Adresaci konkursu:

W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Okonku, którzy oddadzą pracę w wyznaczonym terminie.


       3.       Cel konkursu :

  • Ukazanie miejsc w naszej okolicy, gdzie widać destrukcyjny wpływ człowieka na przyrodę.
  • Rozwijanie zainteresowań ekologicznych i środowiskowych.
  • Rozbudzanie kreatywności, uzdolnień fotograficznych i  informatycznych.

        4.      Terminarz konkursu:

I etap jesienno-zimowy: 1 listopada 2018 r. – 28 lutego 2019 r.

II etap wiosenny: 1 marca 2019 r. – 31 maja 2019 r.

Podsumowanie konkursu: czerwiec 2019 r.

 

        5.      Komisja konkursowa:

Zadaniem komisji jest ocena prac uczestników oraz wyłonienie zwycięzców.                        Komisja oceniać będzie poprawność wykonanych zadań, zgodność z tematem konkursu, wrażenie estetyczne, kreatywność, siłę przekazu.

a)  Przedmiot oceny konkursowej: Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu zdjęcia ukazującego miejsce w naszej okolicy, gdzie widać destrukcyjny wpływ człowieka na przyrodę: np.: zanieczyszczanie wody, powietrza, lasu.

b)  Na zdjęciu należy umieścić tekst zawierający hasło negujące źródło tej destrukcji.

c)   Pracę należy przesłać na adres infookonek@gmail.com w postaci  pliku graficznego jpg podając w nazwie pliku imię i nazwisko autora pracy.

 

        6.      Struktura i przebieg konkursu:

a)  Konkurs jest konkursem dwuetapowym: etap jesienno-zimowy i wiosenny.

b)  Pracę można wykonać samodzielnie lub w dwuosobowych zespołach.

c)   W każdym etapie czasowym można oddać tyko jedną pracę.

 

         7.      Nagrody:

Zostanie przyznane: I, II i III miejsce, za które zwycięzcy  otrzymają ciekawe nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

       

         8.      Postanowienia końcowe:

Wyniki konkursu zatwierdzone przez komisję konkursową są ostateczne.

O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni w czasie apelu szkolnego.

Wyniki zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej.

 

Przeczytano: 139 razy. Wydrukuj|Do góry