Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Aktualności

05 stycznia 2019 18:17 | Aktualności

Podsumowanie Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”.

   W czwartek, 20 grudnia na apelu szkolnym nastąpiło podsumowanie Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”. Projekt był realizowany od września do grudnia w naszej szkole. Miał nam pomóc poprzez zadania w nim zawarte jeszcze bardziej doniośle i uroczyście uczcić 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, przypomnieć historię państwa polskiego i symboli narodowych, poznać tradycje, zwyczaje, obrzędy ludowe z regionów Polski i Kresów, potrawy regionalne, wzmocnić poczucie radości i dumy z bycia Polakiem, zintegrować placówki edukacyjne z Polski i Kresów.

   Wykonaliśmy 17 zadań spośród podanych do wyboru 20. Wiele się w tym czasie u nas działo, o czym świadczą wpisy umieszczanie po zakończeniu każdego zadania na stronie internetowej szkoły. Działania projektowe bardzo nas ze sobą połączyły, pracowaliśmy ramię w ramię mając jeden wspólny cel – pokazać, że jestem Polakiem, znam i kocham swój kraj i pamiętam o tych, którzy o niego walczyli chyląc przed nimi czoło.

   W tym dniu wszyscy uczestnicy projektu zostali nagrodzeniu czy to na apelu czy poza nim. Staraliśmy się pamiętać o wszystkich i nikogo nie pominąć. Jeszcze raz wszystkim dziękujemy i gratulujemy.

   Serdeczne i gorące podziękowania kierujemy do naszych sponsorów, bez których ofiarności i wsparcia nie byłoby dzisiaj tylu uśmiechniętych twarzy.

 

Nasi darczyńcy

  1. P. Anna Żamojcin, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Okonku,
  2. P. Piotr Burno, prezes koła TERENOWEGO w Okonku,
  3. Państwo Maria i Andrzej Kiełtyka,
  4. Państwo Danuta i Wiesław Zawilińscy,
  5. P. Marian Kuś, Nadleśniczy Nadleśnictwa Okonek,
  6. Pracownicy Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Złotowie.

 

DZIĘKUJEMY! 

 

Koordynatorki projektu

Magdalena Paluch i Monika Worona

 

Przeczytano: 265 razy. Wydrukuj|Do góry

Podsumowanie Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”.