Zbieramy nakrętki na Fundację „Słoneczko” dla Klaudiusza Szymańskiego KRS 11/S. Dołącz do nas!

Aktualności

13 czerwca 2019 18:26 | Aktualności

Profilaktyka w szkole

   Od 29 marca na poziomie klas I-III, IV-VI oraz VII-III gim. odbywały się w Okoneckim Centrum Kultury obchody Szkolnych Dni Profilaktyki. W ramach podsumowania działań w tym obszarze w br. szkolnym (po realizacji programów profilaktycznych) uczniowie z wielkim zaangażowaniem prezentowali swą wiedzę i umiejętności w postaci występów scenicznych i prezentacji multimedialnych z zakresu szeroko pojętej profilaktyki zagrożeń, wynikających z uzależnień od alkoholu, tytoniu, środków psychoaktywnych oraz mediów elektronicznych. W interesujący sposób przedstawili alternatywne formy spędzania wolnego czasu oraz wpływ zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej na organizm człowieka. Uzupełnieniem występów uczniów były ciekawie przygotowane scenografie z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych oraz podkładów słowno-muzycznych.

W nagrodę za przygotowanie, czynny udział i profesjonalne zademonstrowanie powyższej tematyki wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni.

   Jednocześnie w obrębie podejmowanych działań profilaktycznych przeprowadzono konkurs plastyczny pod hasłem „Promujemy zdrowy styl życia”. Z poziomu każdych klas wyłoniono i nagrodzono najciekawszą pracę.  Nagrody otrzymali następujący uczniowie: Julia Szymik, Franciszek Mazuruk, Zofia Szapiel, Marika Iwańczuk, Leon Walczak, Filip Biendara, Oliwia Dylewska, Emilia Sawczuk, Kornelia Gaczyńska, Antoni Szadkowski, Wiktoria Pluchrat, Agnieszka Krasińska, Julia Kusiak, Natalia Chomicz i Nicola Tawrell.

   Ponadto, podczas Szkolnego Dnia Sportu połączonego z obchodami Dnia Dziecka nagrodzono aktywność fizyczną wyróżniających się uczniów, jako przykład właściwego wykorzystywania wolnego czasu z przeznaczeniem na rozwój fizyczny i zdrowotny. Nagrody trafiły do chłopców ze szkolnej drużyny gry w piłkę nożną w składzie: Rafał Budnik, Jakub Sajnaj, Paweł Zawistowski, Kacper Walczak, Mikołaj Kuchta, Damian Fornal, Kamil Urbański, Mateusz Szkarłat i Jędrzej Płochocki.

   Przyznane dofinansowanie przez Miejsko-Gminą Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na działania profilaktyczne w szkole przyczyniły się do promowania zdrowego stylu życia wśród całej społeczności szkolnej, za co serdecznie dziękuję w imieniu uczniów, grona pedagogicznego, rodziców i własnym.

 

                                                                                               pedagog szkolny

                                                                                               Mariola Kanecka

Przeczytano: 65 razy. Wydrukuj|Do góry